TRE BILDER2013-01-27

2013


Jag skulle först vilja passa på att tacka alla sponsorer och samarbetspartners för hjälpen under 2012. Utan er hade aldrig tävlandet på den här nivån gått att genomföra. Stort tack!

2013
Eftersom  vi kommer att tävla väldigt lite under säsongen 2013 så kommer event och marknadsföringsbiten se lite annorlunda ut.  Istället för att passivt gästa vid tävlingshelgerna så kommer vi nu i större utsträckning erbjuda våra partners event där deltagarna är med i aktiviteterna. Det kan bland annat handla om medåkning i bil och bak på tävlingsmotorcykel, men även att själv köra bilarna och motorcyklarna.
Jag hoppas att alla gamla sponsorer kommer vilja fortsätta samarbetet och att många nya företag ansluter under 2013.

Inga kommentarer: