TRE BILDER2009-06-30

Kåpskrap


Knutstorp är en mycket intressant bana men svar. Nu sista passet fick jag lite draghjälp av en annan r1000 pilot, hjalmarsson. Tack!

Inga kommentarer: