TRE BILDER



2011-08-24

Ett par bilder till....

... från sista dagarna på resan.

Vi åkte Highway 1 från San Francisco till Los Angeles.






Inga kommentarer: